Gjuterigruppen Holsbyverken

Gjuterigruppen Holsbyverken med dotterbolagen Älmhults Gjuteri och Nordcast AB är en modern gjuterigrupp som producerar grå- och segjärn.

Gruppen har en egen produktionskapacitet på 17.500 ton gjutgods per år.

Huvuddelen av Holsbyverkens kunder finns inom verkstadsindustrin med behov av gjutgods i vikter från 1 kg till 10.000 kg. Bland kunderna återfinns välkända varumärken från stora tillverkare av pumpar, krossar, hissar, gruvutrustningar, transmissioner, jordbruksmaskiner, spisinsatser och flera andra.

Verksamheten kännetecknas av ett aktivt kvalitets- och miljöarbete och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Elmia Subcontractor

11-14 november 2014
Läs mer...